Rekonstruktionsbyrån

Kunskapsledare inom
företagsrekonstruktion

Vi är transparenta och tål att jämföras

Alltid ett avtalat fast pris

Vi har hög kompetens, därför vågar vi ge dig garanti

Du betalar bara om vi lyckas

Vi värdesätter hög etik, du får alltid ett ärligt svar

2020 har vi lyckats med 100% av våra uppdrag

Extraordinär kunskap
inom obestånd & skatt.

Vår affärsidé är enkel – Vi försvarar den som är på obestånd och vi gör det riktigt bra. Vi har lång erfarenhet av att lösa de mest komplexa situationer ett företag kan hamna i. Vi vet att det alltid finns två sidor på myntet och ett tredje sätt att lösa problemet. Vi har under årens gång byggt upp ett oslagbart kontaktnät hos banker, finansbolag, investeringsbolag, hyresvärdar och leverantörer vilket ger dig ett försprång att finna snabba flexibla lösningar på just din utmaning.

Det är antagligen en stor anledning till att Rekonstruktionsbyrån är ett av de mest efterfrågade ombuden i företagsrekonstruktioner och konkurser i Sverige. Förutom att sköta de juridiska angelägenheterna så är det vår främsta uppgift att hjälpa våra klienter att bli lönsamma och livskraftiga igen. Du kan känna dig trygg med att vi gör det riktigt bra, vi har lång och framgångsrik erfarenhet av att ”hands on” skapa business för våra klienter och vår success-rate, men även våra referenser, talar sitt tydliga språk.

Vi har förändrat en ålderdomlig bransch, genom att göra det som ingen annan gör och det är där vi faktiskt gör skillnad. Vilken byrå som helst kan upprätta de dokument som behövs för att ansöka om en företagsrekonstruktion eller ansöka om konkurs men inte alla kan ge dig ett säkert svar om du kommer lyckas med din företagsrekonstruktion eller vilka exakta åtgärder du ska vidta för att undvika personligt betalningsansvar i en konkurs.

Rekonstruktionsbyråns modell för så väl företagsrekonstruktioner som konkurser är unik för Sverige, genom att vi i princip genomför hela företagsrekonstruktionen. Exempelvis genom att förhandla med borgenärer och hitta uppgörelser innan vi lämnar in ansökningshandlingarna till tingsrätten, vilket innebär att vi i de flesta fall med 100 % säkerhet kan fastställa att just din företagsrekonstruktion kommer lyckas. Detta innebär för dig som klient att vi med säkerhet kan avgöra om företagsrekonstruktionen kommer lyckas eller ej. Som grädde på moset så betalar du bara om vi faktiskt lyckas och det är vi ensamma om. Det är viktigare för oss att vi lyckas i varje mål, till och med viktigare än att vi ska tjäna pengar på alla klienter.

När en konkurs blir aktuell hjälper vi styrelse och företagsledare att undvika personliga betalningsansvar i och med vår unika arbetsmodell.  Vi bistår med att skapa en kontrollerad och väl förberedd konkurs där vi säkerställer att bokföringen upprätthåller bokföringslagens krav, samtidigt som vi vidtar det åtgärder som behövs för att skydda styrelsen från personligt betalningsansvar. Vi finns även till hands för att hjälpa dig att till exempel köpa loss inventarierna ur konkursboet till ett förmånligt pris och alla våra tjänster inom konkurs är helt kostnadsfria för dig som styrelse eller företrädare i samband med konkursen.

Kontakta alltid oss så snart som möjligt – Vi återkommer alltid skyndsamt samma dag.

Våra kontor.

E-post: reception@rekonstruktionsbyran.se

Hammarby Stockholm

Hammarby Kaj 4
120 32 Stockholm

08-24 04 44

Göteborg

Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg

031-20 22 20

Luleå

Rådstugatan 7
972 38 Luleå

0920-10 777

Malmö

Nordenskiöldsgatan 11
211 19 Malmö

040-42 17 16