Skatteprocesser – Överklaga Skatteverkets beslut

Skatteprocesser – Överklaga Skatteverkets beslut

Har du någon gång läst historien om David och Goliat? Historien handlar om denna ”underdog” som slår oddsen, med det bakomliggande psykologiska budskapet ”konsten att slåss mot jättar”. Den dagen som Skatteverket skrider till verket med ett beslut som är till din nackdel och du bestämmer dig att ta strid för din rätt, då behöver du verkligen någon som behärskar ”konsten att slåss mot jättar”.

Att processa mot Skatteverket är oerhört komplicerat, tidskrävande och inte minst kostsamt. Oddsen att vinna framgång är liten varför vårt skatteteam i 9 fall av 10 ger klienten rådet att acceptera beslutet och betala skatterna. Men i de fall vi faktiskt anser att vi kan ha en chans, där ska vi gå ”all-in” och vårt skatteprocessteam tillhör bland dom främsta i Sverige. Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer hantera ditt mål med alla våra samlade resurser.

Vi får många frågor om varför det är så svårt att vinna mot Skatteverket i en skatteprocess och vi ska nedan försöka förklara varför. Den förvaltningsrättsliga skatteprocessen har ett helt annat beviskrav än i till exempel brottsmål där åklagarens påstående ska vara ”ställt utom allt rimligt tvivel” vilket motsvarar en säkerhet på uppskattningsvis 97 %. I skatteprocessens ordinarie förfarande (avser omprövningsbeslut) tillämpas beviskravet ”sannolikt” vilket motsvarar ca 50 % säkerhet. I Skatteprocessens mål om eftertaxering tillämpas beviskravet ”mycket sannolikt” vilket motsvarar ca 70 % säkerhet.

Skatteprocessen i Sverige har under många år fått utstå kritik angående brister i rättssäkerheten. Skatteverket agerar både den utredande och dömande parten i första instans vilket medför ett stort ansvar för att kunna upprätthålla ett rättssäkert förfarande. Kritiska röster har dock höjts angående Skatteverkets arbetsmetoder och domstolarnas otydliga domslut. I det fall ett beslut från Skatteverket överklagas och en rättslig prövning inleds ställs den enskilde mot hela Skattemyndighetens arsenal. En process som oftast blir mycket kostsam för den enskilde.

Trots ansträngningar för att förbättra skatteprocessen har det framförts kritik i den allmänna samhällsdebatten. Emellanåt är kritiken hård och riktas oftast mot förvaltningsdomstolarna, inte minst vad gäller domstolarnas hantering av bevisvärderingen i skatteprocessen. Det hävdas exempelvis att det som regel inte går att utläsa av domskälen hur domstolen har resonerat för att komma fram till domslutet. Vidare ifrågasätts det om någon verklig bevisvärdering över huvud taget sker. Detta framhålls ofta som ett rättssäkerhetsproblem. Samtidigt är det många som försvarar skatteprocessen, inte minst domarna själva. Oavsett om kritiken är rättfärdigad eller inte, så är det mycket svårt för den enskilde att ensam slå vakt för alla de rättssäkerhetsfrågor som kan behöva lösas under en skatteprocess.

Vårt skatteprocessteam vinner oftare än dom förlorar men det bygger främst på vår genuina kunskap om skatteprocessen och förmåga att kunna avgöra vilket utgångsläge vi faktiskt har i varje enskilt mål. Vi vill inte pröva alla mål utan vi vill ge våra klienter rätt råd att pröva dom målen där vi har en chans att vinna, och det tycker vi är mest rättvist mot vår klient, det vill säga att ge korrekt och ärlig rådgivning.