Konkursförvaltare Stockholm Göteborg & Malmö

 Konkursförvaltare Stockholm Göteborg & Malmö

I de fall ett företag bedöms vara utom räddning genom att till exempel genomföra en företagsrekonstruktion återstår sällan andra alternativ en att sätta företaget i konkurs. Det är enbart företagets styrelse eller en borgenär (som företaget är skyldig pengar) som kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs hos tingsrätten.

Ett aktiebolag bör försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och  betalningsproblemen inte är tillfälliga. Att företagets styrelse ansöker om konkurs är ur lagstiftarens synvinkel en ansvarsfull handling. I de fall styrelsen vidtar den åtgärden i tid kan det i vissa fall skydda styrelsen från ett personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Rent praktisk innebär en konkurs att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder, i den utsträckning det går. När ett företag ansöker om konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare.

Konkursförvaltarens är uppdrag b.la. att:

Det finns tyvärr stora risker, för företagets styrelse, förenade med en konkurs. Vanligt förekommande i företagskonkurser är att tillgångarna inte räcker till för att betala alla skulder. I värsta fall så blir styrelsen av med företaget och får en stor privat skuld att betala.

Det finns dock bra sätt att skydda styrelsen och ägarna mot obehagliga överraskningar vid  en eventuell konkurs. Genom att anlita ett ombud för ägare och styrelsen från Rekonstruktionsbyråns obeståndsteam kan vi i förväg klargöra eventuella risker, som många gånger kan undvikas genom att rätt åtgärder vidtas i tid innan en ansökan om konkurs inges till tingsrätten.

Läs mer om hur du kan skydda styrelsen och ägare i en konkurs genom att anlita oss som ombud.