Rekonstruktionskalkylator

Rekonstruktionskalkylator

Rekonstruktionskalkylatorn

Genom vår kalkyltjänst kan du skapa dig en uppfattning över hur mycket du kan spara på att genomföra en företagskonstruktion samt vad kostnaden uppskattningsvis blir. Du får dessutom en bild över den uppskattade skillnaden över vilken skillnad både i sparat belopp och totalkostnad om du anlitar Rekonstruktionsbyrån i jämförelse mot en på marknaden vanligt förekommande rekonstruktör vid en advokatbyrå.

Observera att kalkylen är en grov uppskattning och att slutliga exakta värden kan anges först efter en noggrannare granskning av ert företag.

st
kr
kr

Inklusive skatter med anstånd

Redovisning av moms
kr

Ditt resultat

Genom att anlita Rekonstruktionsbyrån sparar ditt företag kr mer på en företagsrekonstruktion än om du anlitar en rekonstruktör/advokat.

Genom att anlita Rekonstruktionsbyrån kan din kostnad bli kr lägre än om du anlitar en rekonstruktör/advokat.

Hur mycket du totalt sparar

Rekonstruktionsbyrån

kr

Rekonstruktör/advokat

kr

Hur stor din totala kostnad är

Rekonstruktionsbyrån

kr

Rekonstruktör/advokat

kr

Detta ingår

RB*
R/A**
Du får hjälp med att upprätta dokument och inge ansökan till domstal
Du får hjälp i kontakten med borgenärer
Du får hjälp av kompetent och erfarna personer
Du får ett ombud som bara se efter dina intressen
Du får behålla kontrollen över ditt bankkonto och ditt företag
Du får ett fast pris där allt ingår
Du får hjälp att optimera utfallet med rekonstruktionen
Du får en garanti att vi lyckas eller pengarna tillbaka

*Detta ingår när du anlitar rekonstruktionsbyrån

**Detta ingår när du anlitar en rekonstruktör/advokat

Samtliga resultat är uppskattade, en mer exakt beräkning kan först lämnas efter en noggrannare granskning

Boka ett möte med oss
Gör en ny kalkyl