Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion i Stockholm – Göteborg – Malmö – Luleå

Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge ett företag på obestånd, eller med betalningssvårigheter, tid att vidta åtgärder för att kunna komma tillrätta med ekonomin. Vilka åtgärder som blir aktuellt för just ditt bolag är individuellt och varierar från bolag till bolag.

Rekonstruktionsbyrån utför företagsrekonstruktioner i hela Sverige men utgår från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Vi arbetar med en unik metodik som innebär att du, dina anställda och era kunder i så liten utsträckning som möjligt ska märka av att en företagsrekonstruktion genomförs. Vår statistik över framgångsrikt genomförda företagsrekonstruktioner ligger bland de högsta i landet. Rekonstruktionsbyrån hjälper dig från start till mål med företagsrekonstruktionen. Du ska lägga all ditt fokus på produktionen och vår uppgift är att hjälpa ditt företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem och även att utveckla, förbättra och rekonstruera verksamheten. Nedan beskriver vi i korthet de olika fördelarna som en företagsrekonstruktion kan erbjuda.

Betalningsanstånd med betalning av skulder

När ditt bolag ansökt och beviljats företagsrekonstruktion i tingsrätten får bolaget betalningsförbud för alla sina gamla skulder, så länge företagsrekonstruktionen pågår. Betalningsanståndet kan löpa under flera år om en avbetalningsplan antas i samband med ackordsförhandlingen.

Skydd mot konkurs och Kronofogden

En företagsrekonstruktion innebär att ditt företag ställer in sina betalningar. Företaget får då ett skydd mot konkurs och mot att Kronofogden inte får verkställa utmätningar för gamla skulder som företaget har.

Statliga lönegarantin stärker likviditeten

Under en företagsrekonstruktion täcker den statliga lönegarantin upp till maximalt fyra månadslöner. Staten betalar då företagets löner, preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Turn around

Genom att ansöka om rekonstruktion ger du företaget en chans och möjlighet till att genomföra förändringar för att återfå en stabil likviditet och lönsamhet. Tillsammans med Rekonstruktionsbyrån identifierar vi en åtgärdsplan som vi genomför under företagsrekonstruktionen.

Skriver ned skulderna

Den sista och kanske viktigaste åtgärden när ditt företag kommit till rätta med lönsamhet och likviditet är att skriva ned de gamla skulderna. Annorlunda uttryckt kan det beskrivas som ”att vända blad”. Ditt företag kan skriva ned de gamla skulderna med upp till 75 % procent i det ordinarie förfarandet och dessutom erhålla en räntefri avbetalningsplan på den återstående delen (läs ackordslikviden) som ska betalas.

Företagsrekonstruktionen avslutas

Grattis! När vi kommit hit har det vanligtvis gått mellan sex och tolv månader. Ditt företag ska nu vara lönsamt och livskraftigt och av de gamla skulderna återstår nu bara en mindre del som företaget tryggt kan hantera.

Du kan läsa mer om företagsrekonstruktion och hur vi kan hjälpa dig lokalt där ditt företag bedriver verksamhet nedan.