Sanningsförsäkran vid lönegarantiutbetalning

Är du anställd vid ett företag som av behörig tingsrätt beslutats om att inleda en företagsrekonstruktion, då kommer din lön under ett antal månader att betalas via den statliga lönegarantin.

För den del av lönegarantin som avser period efter det att rekonstruktionsbolaget inlett en företagsrekonstruktion, eller om du ska få en så kallad slutlön innefattande uppsägningstid då du vart arbetsbefriad. Då ska du lämna en så kalla sanningsförsäkran till Länsstyrelsen. Där ska du under sanningsförsäkran intyga bland annat att du inte erhållit någon annan inkomst för motsvarande period du erhåller lönegaranti.

Klicka på ikonen nedan för att komma till Länsstyrelsens inloggning för sanningsförsäkran. Du loggar in med BankId.