Företaget jag arbetar för är i företagsrekonstruktion och jag har blivit varslad om uppsägning. Jag har arbetat på företaget under många år, så jag har 6 månaders uppsägningstid men jag har redan fått ut maxtaket i lönegaranti. Vad händer med lönen för min uppsägningstid om 6 månader som jag har rätt till?

Tyvärr kommer den delen av din lön som inte täcks av lönegaranti att omfattas av arbetsgivarens ackord. Ackord innebär att arbetsgivaren får skriva ner sina skulder med maximalt 75%. Om vi exemplifierar så innebär det följande: 

Arbetsgivarens skuld till dig: 10,000 kr 

Nedskrivning av skulder genom ackord 75%: -7,500 kr

Belopp som utbetalas till dig efter ackord: 2,500 kr