Jag är uppsagd och arbetsbefriad under uppsägningstiden. Kan jag ansöka om A-kassa under den del av uppsägningstiden som jag inte får någon ersättning i och med att jag uppnått maxtaket?

Om du har uppsägningstid kvar och redan uppnått maxtaket för lönegaranti, täcks delar av din uppsägningstid inte längre av lönegarantin. Detta gäller även om du inte fått full ersättning av arbetsgivaren. Under en uppsägningstid är du i lagens mening fortfarande anställd och står inte till arbetsmarknadens förfogande, och kan därmed inte ansöka om a-kassa.