Jag arbetar på restaurang och får dricks från mina gäster. Dricksen kommer in på min arbetsgivares konto och utbetalas till mig en gång per månad. Nu har min arbetsgivare gått i företagsrekonstruktion, hur blir det med den dricks som min arbetsgivare är skyldig mig, kommer jag att få den i lönegarantin?

Det vanligaste är att arbetsgivare hanterar dricks som kommit in på arbetsgivarens konto som en skuld till den anställde i bokföringen. Då behöver inte arbetsgivaren redovisa dricksen som en intäkt i bolaget och vid utbetalning till den anställde betala skatt och arbetsgivaravgifter. Det är då den anställdes ansvar att i sin inkomstdeklaration redovisa sin intjänad dricks och betala inkomstskatt. Tillämpar arbetsgivaren den metod som redovisas ovan så kommer din inarbetade dricks dessvärre inte att omfattas av lönegaranti.