Jag har inte fått min lön och min arbetsgivare har ansökt om företagskonstruktion, kommer jag att få min lön och hur länge måste jag vänta?

Har du utfört arbete åt en arbetsgivare som inte betalt ut din lön och beviljats företagsrekonstruktion så är du som arbetstagare skyddad enligt lönegarantilagen. Lön som tjänats in maximalt tre månader innan den dag Tingsrätten beviljat företagsrekonstruktion täcks av Lönegarantilagen. Lönegarantilagen betalar ut inarbetad lön, till arbetstagare under förutsättning att den tidigare ej blivit utbetalad (du kan alltså inte få både lön från lönegarantin och din arbetsgivare). Lönegarantin täcker även inarbetad lön till arbetstagare en månad efter den dag arbetsgivaren beviljats företagsrekonstruktion från Tingsrätten.