Jag har tjänstepension och friskvårdsbidrag ersätter lönegarantin även detta?

Ja lönegarantin täcker tjänstepension och månatligt utbetalt friskvårdsbidrag. Notera att beloppen utbetalas till ditt konto och inte till de fonder eller bolag som normalt hanterar din tjänstepension och ditt friskvårdsbidrag.