Alla andra advokatbyråer tar över bolagens bankkonton för att ha kontroll under en företagsrekonstruktion, varför behöver inte ni göra det?

Rekonstruktionsbyrån har en gedigen extraordinär kunskap inom området företagsrekonstruktioner. Vi vet att en av de vanligaste orsakerna till att en företagsrekonstruktion misslyckas är att kostnaderna för att genomföra den blir för höga. Vi har moderna kostnadseffektiva sätt att kontrollera att alla regler efterföljs. Det kan t.ex. innebära att vi kopplar in oss i ert bokföringsprogram samt genom fullmakt följer bolagets bankkonto. Genom det förfarandet kan vi halvera bolagets kostnad att genomföra en företagsrekonstruktion och där med väsentligt öka möjligheterna för att företagsrekonstruktionen ska lyckas.