Förlorar jag kontrollen över mitt företag om det går i rekonstruktion?

När du ska genomföra en företagsrekonstruktion och anlitar Rekonstruktionsbyrån som bolagets ombud behöver du inte släppa kontrollen över bolagets vitala delar så som bankkonton med mera. Du fortsätter att driva ditt bolag som tidigare och hanterar bolagets ekonomi. Däremot kontrollerar ditt ombud i samråd med rekonstruktören att du följer reglerna för rekonstruktionen.