Kan en av tingsrätten utsedd rekonstruktör besluta att bolaget skall sättas i konkurs?

En rekonstruktör kan aldrig besluta att ett bolag skall försättas i konkurs. Rekonstruktörens uppgift är att övervaka företagsrekonstruktionen samt tillse att den följer de föreskrifter som framgår av Lag 1996:764 om företagsrekonstruktion. I de fall rekonstruktören under företagsrekonstruktionens gång finner att bolaget inte följer föreskrifterna och/eller att det saknas förutsättningar för att företagsrekonstruktionen ska lyckas, så kan rekonstruktören lämna in en begäran till tingsrätten att företagsrekonstruktionen ska avbrytas. Det är i sådana fall upp till bolagets styrelse att ta beslutet om bolaget skall begäras i konkurs eller inte.