Kan jag som ägare ta ut lön i bolaget under en pågående företagsrekonstruktion?

Ägare eller närstående till dessa omfattas inte av statlig lönegaranti i samband med en företagsrekonstruktion. Du kan under företagsrekonstruktionens pågående ta ut en marknadsmässig lön för ditt arbete med bolaget. Du är däremot förhindrad att göra utdelningar eller ta ut bonusar med mera.