Måste mitt bolag vara nära konkurs för att jag ska kunna ansöka om företagsrekonstruktion?

Nej, en av de vanligaste anledningarna till att en tingsrätt avslår en ansökan om företagsrekonstruktion är bl.a. att tingsrätten på objektiva grunder finner bolaget i ett sådant dåligt skick att det bedöms vara utom räddning, och att syftet med rekonstruktionen därmed inte kan uppnås. Det är därför viktigt att kontakta Rekonstruktionsbyrån så tidigt som möjligt när bolaget börjar få svårigheter.