Mitt företag är i behov av en företagsrekonstruktion men om Tingsrätten ger mig avslag så kommer jag inte kunna betala Er, finns det någon lösning?

Rekonstruktionsbyrån har en transparent och tydlig prismodell. Vi analyserar ditt bolags situation, i de fall vi gör bedömningen att ditt bolag är lämpligt för en företagsrekonstruktion presenterar vi ett fastpris för genomförandet och lämnar en garanti. Garantin består i att du betalar 50% av det fasta priset i förskott men i det fall tingsrätten nekar bolaget att inleda en företagsrekonstruktion återbetalar vi hela beloppet, det tycker vi är fair play. En annan fördel med vår prismodell är att du enbart betalar det överenskomna fasta priset och du som anlitar Rekonstruktionsbyrån får behålla kontrollen och sköta ditt eget bankkonto. Detta medför ett mycket fördelaktigt pris som vanligtvis är hälften av priset hos övriga byråer.