Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Det är väldigt individuellt och faktorer som antalet anställda, antalet borgenärer med mera påverkar totalkostnaden. Dock kommer det vara 100% självfinansierat genom de besparingar (skuldnedskrivning och lönegaranti) som bolaget gör under företagsrekonstruktionens gång.