Vårt bolag går med miljoner i vinst men flera av våra kunder har svårt att betala och det påverkar vår likviditet till den grad att vi får svårt att betala löner och leverantörer. Kan vi ändå ansöka om företagsrekonstruktion?

Ja du kan ansöka om företagsrekonstruktion och det är hög sannolikhet att ditt bolag får ansökan beviljad. Ditt bolag har hamnat i ett tillfälligt obestånd eftersom det kan antas att Bolaget inte kan betala sina skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Då uppfyller du lagens definition för att kunna bevilja en företagsrekonstruktion. Genom att ansöka om företagsrekonstruktion får ditt bolag det andrum som behövs för att få betalt av sina leverantörer så bolaget kan leva vidare istället för att gå i konkurs.