Företagsrekonstruktion i Falun

Vi är en specialiserad byrå som fokuserar på företagsrekonstruktioner i Falun. Vi erbjuder en omfattande tjänst som stödjer ditt företag genom alla de utmaningar som kan uppstå under en rekonstruktionsprocess. Vårt främsta mål är att utveckla en realistisk plan och omstrukturera företagets verksamhet för att säkerställa dess fortsatta verksamhet utan att hamna i en konkurssituation.

När är det aktuellt med en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan bli aktuell när ett företag befinner sig i en situation med ekonomiska utmaningar och inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden i tid, vilket i sin tur kan leda till en eventuell konkurs. Syftet med företagsrekonstruktionen är att stödja företaget i att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att återuppnå lönsamhet och möjliggöra fortsatt verksamhet.

Så här går en företagsrekonstruktion till, steg för steg

För att ge dig en överblick över företagsrekonstruktionsprocessen har vi samlat informationen i åtta tydliga steg. Genom att ta del av dessa steg kan du öka din kunskap om processen och gör att du får en tydlig bild av förfarandet.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag befinner sig i en ekonomisk kris och inte kan betala räkningar och avgifter i tid, ansöker du om rekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ansökan om rekonstruktion görs, kommer vi granska ditt företag och förbereda lösningar baserade på er nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan ansökan om rekonstruktion görs, kommer vi att genomföra en upphandling bland flera noggrant utvalda och ansedda rekonstruktörer. Dessa rekonstruktörer har blivit granskade och godkända av oss. Vi kommer sedan att föreslå en av dessa rekonstruktörer till Falu tingsrätt.
  4. Beslut från tingsrätten – Falu tingsrätt kommer att utvärdera ansökan och fatta beslut om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktörens åtgärder – rekonstruktören kommer att utarbeta en rekonstruktionsplan och förhandla med dina borgenärer för att hitta en framåtriktad strategi som säkerställer företagets fortsatta verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen presenteras för borgenärerna och förhandlingar om en överenskommelse inleds.
  7. Godkännande av överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören har enats om en överenskommelse, presenteras den för tingsrätten som formellt godkänner överenskommelsen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – När rekonstruktionsplanen har har blivit godkänd av tingsrätten, kommer den att implementeras enligt plan.

Falu Koppargruva och Falu Rödfärg sätter Falun på kartan

Falun är Dalarnas näst största tätort med sina 37 000 invånare i staden och 60 000 invånare i kommunen. Staden förknippas ofta med sin ikoniska Falu Rödfärg, vilket också blivit en stark symbol för Sverige med våra röda hus och vita knutar. Den röda färgen är unik och tas fram med kopparmalm. Koppar och kopparmalm är en annan sak som gjort Falun känt. Här finns nämligen världens äldsta och största kopparmalmgruva, Falu Koppargruva. Den har varit i drift i imponerande 1000 år! Till stor del har den varit en bidragande faktor till Sveriges rikedomar och ekonomiska framgångar genom århundradena.  

Vår arbetsmodell för företagsrekonstruktioner

Vi har utvecklat en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som skiljer oss från andra inom branschen. Innan vi ens ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten, genomför vi nästan hela processen på förhand. Detta inkluderar förhandlingar med borgenärer, uppgörelser och kapitalanskaffning genom finansiering.

Genom att arbeta på detta sätt kan vi oftast bidra till en framgångsrik rekonstruktion av ditt företag. Vårt främsta mål är att hjälpa dig att identifiera och genomföra rätt åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Vårt fokus är att ge dig vår fulla support genom hela processen för att säkerställa att ditt företag uppnår de allra bästa resultaten.