Företagsrekonstruktion i Gävle

Vi är en specialiserad obeståndsbyrå som fokuserar på företagsrekonstruktioner i Gävle. Vår fullservicetjänst hjälper företag att hantera olika utmaningar som kan uppstå under en rekonstruktion. Vårt mål är att utveckla en realistisk plan och omstrukturera företagets verksamhet för att undvika konkurs och möjliggöra fortsatt verksamhet.

Vilka omständigheter kan leda till en företagsrekonstruktion?

Vid ekonomiska svårigheter kan en företagsrekonstruktion vara nödvändig. Det uppstår när företaget har problem att betala sina skulder och utgifter i tid, vilket kan hota dess överlevnad. Målet med en rekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att återfå lönsamheten och möjliggöra fortsatt verksamhet.

Steg för steg: En översikt av företagsrekonstruktionen

För att ge dig en klar överblick över företagsrekonstruktionsprocessen har vi sammanställt åtta viktiga steg. Dessa steg ger dig en djupare förståelse för hur händelseförloppet utvecklar sig under en företagsrekonstruktion.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag står inför en ekonomisk situation där det blir omöjligt att hantera sina betalningar och utgifter, kan du ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten för att söka lösningar.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ansökan om rekonstruktion görs, kommer vi genomföra en noggrann utvärdering av ert företag och förbereda skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till er nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan ni ansöker om rekonstruktion för ert företag kommer vi att genomföra en noggrann urvalsprocess bland flera etablerade och välrenommerade rekonstruktörer. Vi granskar och kvalitetssäkrar alla kandidater för att säkerställa bästa möjliga tjänst. När vi hittat en lämplig kandidat rekommenderar vi denne till Gävle tingsrätt.
  4. Gävle tingsrätt beslutar – tingsrätten bedömer ansökan om företagsrekonstruktion och beslutar om den ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören utvecklar en plan och förhandlar med borgenärerna för att säkerställa företagets fortsatta verksamhet och hitta en framåtriktad strategi.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen läggs fram för borgenärerna och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Beslut om överenskommelse – när en överenskommelse nås mellan borgenärerna och rekonstruktören, läggs den fram för tingsrätten för godkännande och fastställande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen, kommer den att verkställas och genomföras enligt de fastställda åtgärderna.

Kaffestaden Gävle

Gävle är Sveriges 14:e största stad och ligger vid Östersjökusten cirka 80 minuter norr om Stockholm. Med en befolkning på över 100 000 invånare (uppskattat år 2020) är detta Norrlands näst största stad. En ikonisk symbol för Gävle är julbocken, som har blivit en stark tradition för staden och lockar årligen besökare från hela landet. Den allra första julbocken restes på Gävletorg år 1966 och utmärker sig inte bara genom sin imponerande storlek, utan även för att den tyvärr ofta har utsatts för sabotage och brandattacker. Förutom julbocken så förknippas staden ofta med kaffeproduktion och Gevalia. Företaget har en stark passion för kaffe och har försett Sverige och världen med denna dryck sedan 1853. Några andra sevärdheter som gjort staden känd är Gävle slott som uppfördes på 1500-talet, Gävle domkyrka med sin vackra arkitektur och målningar samt Gävle hamn som är en viktig knutpunkt för stadens industri och handel.

En unik metod för att rädda företag: vår rekonstruktionsmodell

Vi erbjuder en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som skiljer sig från andra i branschen. Genom att förhandla med borgenärer, uppnå uppgörelser och hitta finansieringslösningar genomför vi stora delar av processen innan vi formellt ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten.

Vårt främsta mål är att säkerställa en framgångsrik rekonstruktion för ditt företag. Med fokus på att hitta rätt åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs, kan du lita på att vi finns där och är engagerade i att stödja dig genom hela processen. På  så sätt säkerställer vi att ditt företag uppnår de bästa möjliga resultaten.