Företagsrekonstruktion i Göteborg

Vi är specialiserade på företagsrekonstruktioner i Göteborg och erbjuder en fullservice som hjälper ditt företag att hantera de olika situationer som kan uppstå under en rekonstruktion. Vårt mål är att arbeta fram en realistisk plan för att omstrukturera ert företag så att det kan fortsätta sin verksamhet och undvika konkurs. Vi strävar efter att ta hand om alla aspekter av företagsrekonstruktionen och hjälper ert företag att navigera genom de utmaningar som kan uppstå under denna tid.

När uppstår en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion inträffar när ett företag befinner sig i en finansiell kris och har svårt att betala sina skulder och utgifter i tid. Detta kan leda till en situation där företaget riskerar att gå i konkurs. Syftet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att hantera dessa problem genom att utarbeta en plan för att återupprätta dess ekonomiska hälsa och säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet.

En guide till företagsrekonstruktion: så fungerar det i praktiken

Att genomföra en företagsrekonstruktion kan vara en komplex process, men med en översikt över de viktigaste stegen blir det lättare att förstå. Här är åtta punkter som beskriver processen.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag hamnar i en ekonomisk kris och inte kan betala sina räkningar och utgifter, kan du ansöka om rekonstruktion hos Göteborg tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ni går vidare med en ansökan om rekonstruktion, kommer vi att göra en grundlig bedömning av ert företags situation och föreslå lämpliga lösningar utifrån dessa.
  3. Val av rekonstruktör – vi kommer att noga utvärdera flera välrenommerade rekonstruktörer innan vi ansöker om företagsrekonstruktion för ert företag. När vi har hittat den rekonstruktör som är mest lämpad för ert företags situation, kommer vi att föreslå den till Göteborgs tingsrätt.
  4. Göteborg tingsrätt beslutar – Göteborgs tingsrätt utvärderar ansökan och beslutar om företagsrekonstruktionen ska godkännas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – en rekonstruktionsplan kommer att utarbetas av rekonstruktören, som sedan kommer att förhandla med era borgenärer för att hitta en lösning som möjliggör företagets fortsatta verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – borgenärerna informeras om rekonstruktionsplanen som tagits fram av rekonstruktören, och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Beslut om överenskommelse – när en överenskommelse har nåtts mellan rekonstruktören och borgenärerna, är det upp till Göteborgs tingsrätt att godkänna och genomföra den.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när Göteborgs tingsrätt har godkänt rekonstruktionsplanen kommer den att verkställas enligt plan.

Göteborg, den näst största staden i Sverige

Välkommen till staden som erbjuder historia och kultur, storslagna evenemang med närheten till havet och salta vattenstänk. Göteborg brukar ibland kallas för Sveriges framsida och lilla London. Det sistnämnda uppstod någon gång på 1800-talet då Göteborg befolkades med inflyttade skotska och engelska affärsmän som industrialiserade staden. Bland de större evenemangen som staden varje år står värd för märks bland annat fotbollscupen Gothia Cup, musikfestivalen Way out West och Göteborgsvarvet som är världens största halvmaratonlopp. 

Vår unika arbetsmodell för företagsrekonstruktion

Vi har en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion då vi fokuserar på att genomföra processen genom förhandlingar med borgenärer och att lösa kapital via finansiering innan vi ansöker om rekonstruktion hos Göteborgs tingsrätt. Vi är engagerade i att stödja dig genom hela processen för att säkerställa att ditt företag uppnår de bästa resultaten utan personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs.