Företagsrekonstruktion i Helsingborg

Vi är specialiserade på att hjälpa företag i Helsingborg som har ekonomiska utmaningar och behöver rekonstruera sin verksamhet. Vi erbjuder en helhetslösning som kan hjälpa företaget att hantera de utmaningar som uppstår under denna process. Vi strävar efter att hitta en realistisk plan och omstrukturera företagets verksamhet så att det kan fortsätta drivas framgångsrikt utan att hamna i konkurs.

När är det aktuellt med en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion inträffar när ett företag står inför ekonomiska utmaningar och inte kan betala sina skulder eller räkningar i tid, vilket kan leda till en potentiell konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig genom att lösa dess ekonomiska problem och återställa lönsamheten för att möjliggöra fortsatt verksamhet.

Företagsrekonstruktion: En steg-för-steg-guide

Företagsrekonstruktion är en komplex process som kräver en detaljerad planering och strukturerat genomförande. För att bättre förstå hur processen går till, är det viktigt att känna till de olika stegen i rekonstruktionsprocessen. Nedan följer åtta steg som beskriver hur en företagsrekonstruktion går till:

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag befinner sig i en situation där det inte kan betala sina räkningar och avgifter kan du ansöka om rekonstruktion hos Helsingborgs tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ansökan om rekonstruktion görs kommer vi att granska ert företag noggrant och ta hänsyn till dess nuvarande situation och förutsättningar för att förbereda lämpliga lösningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan en ansökan om rekonstruktion för ert företag inleds, kommer vi att noggrant utvärdera flera rekonstruktörer och välja ut en som uppfyller våra höga standarder och har den bästa lämpligheten för just ert företags behov. Därefter föreslår vi den valda rekonstruktören till Helsingborgs tingsrätt.
  4. Helsingborgs tingsrätt beslutar– innan en ansökan om rekonstruktion för ert företag inleds, kommer vi att noggrant utvärdera flera rekonstruktörer och välja ut en som uppfyller våra höga standarder och har den bästa lämpligheten för just ert företags behov. Därefter föreslår vi den valda rekonstruktören till Helsingborgs tingsrätt.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören utarbetar en plan och förhandlar med borgenärer för att säkerställa företagets överlevnad.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktören tagit fram en plan presenteras denna för borgenärerna och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Godkännande av överenskommelse – när en överenskommelse har nåtts mellan rekonstruktören och borgenärerna, presenteras den för tingsrätten som sedan godkänner och fastställer överenskommelsen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – efter att rekonstruktionsplanen har fått godkänt från tingsrätten, kommer den att implementeras enligt planen.

Helsingborg – en naturskön stad ett stenkast från Danmark och kontinenten

Vackra Helsingborg är en av Nordens äldsta städer, man tror att stadens bebyggelse påbörjades redan på 900-talet. Under medeltiden var Helsingborg en mäktig stad tack vare sin strategiska plats beläget nära Öresund där sundet är som smalast mellan Sverige och Danmark. Det bor ungefär 153 000 invånare i Helsingborg som räknas som Sveriges åttonde största kommun. Staden kan stoltsera med många natursköna omgivningar, ett populärt besöksmål är Sofiero Slott som är känt för sin vackra trädgård. Helsingborgsfärjan som går till Helsingör förbinder Sverige och Danmark och varje år transporteras 7 miljoner människor mellan hamnarna. Det gör att det går snabbt att ta sig vidare ut i Danmark och världen via Helsingborg.

Så fungerar vår modell för företagsrekonstruktion

Rekonstruktionsbyrån har en egen arbetsmodell för företagsrekonstruktion som gör att vi oftast kan hjälpa till att genomföra hela processen innan ansökan lämnas till tingsrätten. Detta inkluderar förhandlingar med borgenärer, kapitalanskaffning och uppgörelser.

Vårt mål är att hjälpa dig att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs och uppnå de bästa resultaten för ditt företag. Vi är engagerade i att stödja dig genom hela processen.