Företagsrekonstruktion i Kalmar

Vi är en specialiserad obeståndsbyrå som erbjuder fullservicetjänster för företagsrekonstruktioner i Kalmar. Vårt mål är att hjälpa företag att hantera de ekonomiska utmaningar som uppstår under en rekonstruktion genom att utveckla en realistisk plan och omstrukturera verksamheten för att undvika en konkurs.

När är det dags att överväga en företagsrekonstruktion?

Företagsrekonstruktion inträffar när ett företag står inför ekonomiska svårigheter och inte kan betala sina skulder i tid, vilket kan leda till en potentiell konkurs. Syftet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig genom att lösa dess ekonomiska problem och återigen bli lönsamt, för att möjliggöra en fortsättning av verksamheten.

Steg-för-steg: Så här går en företagsrekonstruktion till

Att genomföra en företagsrekonstruktion är en komplex process med flera aspekter som kräver uppmärksamhet. För att ge en överblick över hur allt fungerar, har vi här sammanställt åtta viktiga punkter som hjälper dig att förstå händelseförloppet under en företagsrekonstruktion.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där det inte längre kan betala sina räkningar och avgifter, kan du ansöka om rekonstruktion hos Kalmar tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ansökan om rekonstruktion genomförs, kommer vi att granska ert företag och utarbeta lösningar baserade på nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan en ansökan om rekonstruktion av ert företag görs, genomför vi en upphandling av utvalda och välrenommerade rekonstruktörer som har granskats och kvalitetssäkrats av oss. Därefter föreslår vi en av dessa till Kalmar tingsrätt.
  4. Kalmar tingsrätt beslutar– Kalmar tingsrätt gör en bedömning av ansökan om företagsrekonstruktion och beslutar om den ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören utarbetar en plan för att förhandla med borgenärerna för att möjliggöra fortsatt verksamhet för företaget.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktören har tagit fram en plan för företagsrekonstruktion, så presenteras den för borgenärerna. Därefter inleds förhandlingar om en överenskommelse.
  7. Godkännande av överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören har nått en överenskommelse, presenteras den för tingsrätten. Tingsrätten godkänner och fastställer överenskommelsen för att slutföra företagsrekonstruktionen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – efter tingsrättens godkännande av rekonstruktionsplanen, kommer denna att sättas i verket enligt planen och företaget kommer att arbeta enligt de överenskomna villkoren.

Kalmar, en stad rik på historia

Kalmar är en stad belägen vid Östersjökusten i Södra Sverige och här bor ca 38 000 invånare. Tack vare sin strategiska placering vid kusten så har Kalmar spelat en central roll som viktig handelsstad i Sveriges historia och under medeltiden. Flera historiska händelser har utspelats här genom åren och det var bland annat här som Kalmarunionen undertecknades och bildades år 1397. Numera är Kalmar en modern stad med ett  universitet med bubblande studentliv, här finns även en livlig hamn och för den som gillar kultur och fritidsaktiviteter finns mycket att välja på. Besök Kalmar slott som är en medeltida borg från början eller besök naturreservatet Ekoparken för att gå en vandringsled eller uppleva cykelleden som finns där. Kalmar har ett brett utbud med saker att göra som passar alla oavsett om du gillar historia, sevärdheter eller aktiviteter.

Så fungerar vår modell för företagsrekonstruktion

Vi skiljer oss från andra företag i branschen genom vår unika arbetsmodell för företagsrekonstruktion. Innan en ansökan om rekonstruktion lämnas in till Kalmar tingsrätt, genomför vi stora delar av processen. Vi förhandlar med borgenärer, hittar uppgörelser och löser kapital via finansiering för att säkerställa en framgångsrik rekonstruktion. Vårt huvudfokus är att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs och vi stödjer dig genom hela processen för att uppnå de bästa resultaten för ditt företag.