Företagsrekonstruktion i Karlstad

Letar du efter hjälp med företagsrekonstruktion i Karlstad? Rekonstruktionsbyrån är en obeståndsbyrå som är specialister på detta område och vi kan hjälpa ditt företag att hantera alla de utmaningar som kan uppstå. Vi erbjuder en heltäckande lösning som omfattar alla scenarier som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vårt mål är att skapa en välgrundad plan och omstrukturera ert företags verksamhet för att undvika konkurs och fortsätta att fungera. Med vår långa erfarenhet och expertis på området är vi en pålitlig partner som kan hjälpa ditt företag att hitta lösningar under hela processen.

När ska du överväga en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion genomförs när ett företag befinner sig i en ekonomisk kris och har svårt att betala sina skulder och räkningar i tid. Målet med en rekonstruktion är att ge företaget möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och återhämta sig så att det kan fortsätta sin verksamhet på ett lönsamt sätt. Genom en rekonstruktion ges företaget en chans att återhämta sig och säkra sin fortsatta överlevnad.

Hur ser processen för en företagsrekonstruktion ut?

Att rekonstruera ett företag kan vara en omfattande process med många detaljer att ta hänsyn till. För att ge en översikt över hur det hela fungerar har vi sammanställt åtta punkter som hjälper dig att förstå händelseförloppet och vad som händer under en företagsrekonstruktion.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation där det inte längre kan betala sina räkningar och avgifter, kan du ansöka om företagsrekonstruktion hos Värmlands tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns rollinnan ni ansöker om rekonstruktion kommer vi att utvärdera och analysera ert företag och förbereda en plan baserad på era aktuella förutsättningar och situation.
  3. Val av rekonstruktör – innan ni lämnar in ansökan om rekonstruktion så kommer vi att genomföra en process där vi utvärderar flera välrenommerade rekonstruktörer som har granskats och noggrant valts ut av oss. Därefter kommer vi att rekommendera en av dessa rekonstruktörer till Värmlands tingsrätt.
  4. Karlstads tingsrätt beslutar – Värmlands tingsrätt utför en bedömning av ansökan och beslutar om företagsrekonstruktionen ska godkännas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören ansvarar för att ta fram en plan för företagets rekonstruktion och kommer att förhandla med borgenärerna för att hitta en lösning som kan garantera företagets fortsatta verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – när rekonstruktionsplanen är färdig kommer den att presenteras för borgenärerna och därefter inleds förhandlingar om en eventuell överenskommelse.
  7. Beslut om överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören når en överenskommelse, presenteras den för tingsrätten för godkännande. Tingsrätten avgör sedan om överenskommelsen är godkänd och fastställer den.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – När tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen, kommer den att implementeras enligt planen.

Karlstad – staden där solen alltid skiner

Karlstad är en residensstad belägen vid Vänerns norra strand i Värmland. Staden är välkänd för sitt smeknamn ”Sola i Karlstad”, som många tror grundar sig i stadens fina sommarväder. Men faktum är att smeknamnet härstammar från 1700-talets värdshusmiljö, där servitrisen Eva Lisa Holtz var känd för sitt soliga och glada humör.

Utöver sitt soliga smeknamn är Karlstad också känt för en rad andra saker. Ishockeylaget FBK är en populär institution i staden, och Klarälven med sitt glittrande vatten erbjuder en vacker naturskön miljö för besökare och invånare. Här finns även Wermland Opera som är ett viktigt kulturellt nav i regionen som producerar konserter med nationella och internationella artister.

Företagsrekonstruktion på ett nytt sätt – vår unika modell

Vi har utvecklat en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som särskiljer oss från andra företag i branschen. Vi strävar efter att genomföra stora delar av processen innan en ansökan om rekonstruktion lämnas in till tingsrätten. Detta innebär att vi förhandlar med borgenärer, hittar uppgörelser och löser kapital via finansiering för att kunna hjälpa dig med en framgångsrik företagsrekonstruktion.

Vårt huvudfokus ligger på att hjälpa dig att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs och vi är engagerade i att stödja dig genom hela processen för att säkerställa att ditt företag uppnår de bästa resultaten.