Företagsrekonstruktion i Linköping

Vi är specialiserade på företagsrekonstruktioner i Linköping och erbjuder en omfattande tjänst som hjälper företag att navigera genom de utmaningar som kan uppstå under en rekonstruktion. Vårt mål är att utveckla en realistisk plan och omstrukturera företagets verksamhet för att säkerställa dess fortsatta drift utan att behöva gå i konkurs.

Vilka omständigheter kan leda till en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion inträffar när ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter och inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden i tid, vilket kan leda till en risk för konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att återigen uppnå lönsamhet och kunna fortsätta sin verksamhet.

Så här går det till när en företagsrekonstruktion görs

Det kan vara en omfattande process att genomföra en företagsrekonstruktion. För att ge dig en översikt över hur denna process fungerar har vi sammanställt åtta viktiga punkter. Dessa punkter är avsedda att ge dig en bättre förståelse för händelseförloppet och de olika stegen involverade i en företagsrekonstruktion. Genom att ta del av denna sammanställning kommer du att kunna navigera genom processen med större insikt och förberedelse.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där det blir omöjligt att betala räkningar och avgifter, kan en ansökan om rekonstruktion lämnas in till tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ni ansöker om rekonstruktion kommer vi att genomföra en noggrann granskning av ert företag. Vi kommer att analysera nuläget och identifiera lämpliga lösningar baserat på era förutsättningar och behov.
  3. Val av rekonstruktör – Innan ni ansöker om rekonstruktion för ert företag, genomför vi en noggrann urvalsprocess bland välrenommerade rekonstruktörer. Vi föreslår sedan en av dem till Linköpings tingsrätt.
  4. Linköpings tingsrätt beslutar – ett beslut om företagsrekonstruktionen, om den ska beviljas eller inte, tas av Linköpings tingsrätt utifrån en bedömning av er ansökan.
  5. Rekonstruktören tar vid – vår rekonstruktör utarbetar en omfattande rekonstruktionsplan och förhandlar med era borgenärer för att uppnå en strategi framåt som säkerställer företagets fortsatta verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – när rekonstruktionsplanen framställs för borgenärerna inleds förhandlingar med målet om att nå en ömsesidig överenskommelse.
  7. Beslut om överenskommelse – när en överenskommelse har nåtts mellan borgenärerna och rekonstruktören, presenteras den för Linköpings tingsrätt för godkännande och formell fastställelse.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har beviljat godkännande för rekonstruktionsplanen, kommer den att genomföras enligt planens anvisningar och riktlinjer.

Linköping – Sveriges flyghuvudstad

Linköping är Sveriges femte största stad med ca 160 000 invånare och ligger centralt beläget i Östergötlands län. Linköping brukar förknippas med flygindustrin och kallas ibland för Sveriges flyghuvudstad, detta kopplas till att Saab AB har sin bas i Linköping och det är här landets enda flygplanstillverkning finns. Ungefär ⅓ av stadens näringsliv är på något sätt sysselsatt genom endera arbete eller forskning om flyg. Linköping är en naturskön stad med många sjöar och gröna områden. För den som gillar att upptäcka naturen finns här flera olika möjligheter att upptäcka staden och närliggande områden med cykel, båt eller till fots. Populära platser och parker att besöka är: Trädgårdsföreningen, en central park i de centrala delarna, se båtarna slussas vid Göta Kanal och Bergs slussar eller varför inte göra ett besök i skogsområdet Rydskogen som erbjuder fina vandringsstigar.

Företagsrekonstruktion med vår unika modell

Vår unika arbetsmodell för företagsrekonstruktion skiljer oss markant från andra aktörer inom branschen. Genom att proaktivt förhandla med borgenärer, nå fram till gynnsamma överenskommelser och säkra adekvat finansiering, genomför vi stora delar av processen innan vi ens ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten.

Denna framåtriktade strategi ger oss vanligtvis en stor fördel för att framgångsrikt lotsa ditt företag genom rekonstruktionsfasen. Vi lägger särskild vikt vid att identifiera och implementera lämpliga åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar vid eventuell konkurs. Vårt engagemang sträcker sig genom hela processen för att säkerställa att ditt företag uppnår de bästa möjliga resultaten.