Företagsrekonstruktion i Luleå

Vi är experter inom företagsrekonstruktion i Luleå och vår byrå erbjuder en omfattande tjänst som hjälper ditt företag att navigera genom alla utmaningar som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vårt främsta mål är att utveckla en realistisk plan och omstrukturera ert företagsverksamhet för att säkerställa dess fortsatta drift utan att ni hamnar i en konkurssituation.

När behövs en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan bli aktuell när ett företag befinner sig i ekonomiskt trångmål och inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden i tid, vilket kan resultera i en hotande konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att återuppnå lönsamhet och fortsätta sin verksamhet.

Så här går en företagsrekonstruktion till

För att ge dig en sammanfattning av hur en företagsrekonstruktion genomförs, har vi samlat informationen i åtta steg. Du får snabbt en överskådlig blick över processen och vilka olika delar en företagsrekonstruktion består av.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där det blir omöjligt att betala räkningar och avgifter, kan du ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ni ansöker om rekonstruktion, kommer vi att genomföra en noggrann granskning av ert företag och utarbeta lösningar baserade på den aktuella situationen och förutsättningarna som ni har.
  3. Val av rekonstruktör – innan en ansökan om rekonstruktion görs för ert företag, kommer vi att genomföra en upphandling bland flera väletablerade och erfarna rekonstruktörer som har blivit granskade och kvalitetssäkrade av oss. Vi kommer sedan att föreslå en av dessa rekonstruktörer till Luleå tingsrätt.
  4. Luleå tingsrätt beslutar – tingsrätten kommer att göra en bedömning av er ansökan och avgöra om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören kommer att utarbeta en detaljerad rekonstruktionsplan och förhandla med era borgenärer för att hitta en väg framåt och säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen kommer att presenteras för borgenärerna och förhandlingar om en överenskommelse kommer att inledas.
  7. Beslut om överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören har nått en överenskommelse kommer den att presenteras för tingsrätten, som slutligen godkänner och fastställer överenskommelsen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när rekonstruktionsplanen har fått godkännande från tingsrätten kommer den att genomföras enligt planen för att återställa företagets ekonomiska situation så det åter blir lönsamt.

Luleå –  en vacker stad både sommar och vinter

Många förknippar staden i norr med vinter och kyla och aktiviteter som isfiske, skridskoåkning och snöskoterturer. Men faktum är att Luleå är ett populärt resmål även på sommaren. Solen skiner ofta här och staden har toppat solligans första plats hela fem gånger mellan 2003 till 2014. Här finns många vackra stränder längs Bottenvikens kust, Sandön och Klubbviken är två populära ställen för sol och bad. Tack vare sin närhet till kusten så finns här 1312 enastående öar, kobbar och skär att upptäcka.

Luleå är förutom sin naturskönhet en modern stad som är framstående inom teknologi och data och kan stoltsera med Luleå tekniska universitet. Vilket lockar studenter från Sveriges och världens alla hörn, totalt finns här ca 17000 studenter.

Flera välkända företag väljer Luleå som plats för sitt huvudkontor. Några av dessa är stålföretaget SSAB, gruvbolaget LKAB och den internationella hamburgerkedjan Bastard Burgers. 

Vår unika modell för en lyckad företagsrekonstruktion

Vår metod för företagsrekonstruktioner är unik och skiljer sig från andra inom branschen. Innan vi ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten genomför vi nästan hela processen genom förhandlingar med borgenärer, uppgörelser och kapitalhantering via finansiering.

Denna strategi möjliggör vanligtvis en framgångsrik företagsrekonstruktion. Vårt fokus är att hjälpa dig att identifiera rätt åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar vid eventuell konkurs. Vi är dedikerade till att stödja dig genom hela processen och säkerställa att ditt företag uppnår bästa möjliga resultat.