Företagsrekonstruktion i Malmö

Vi är en specialiserad obeståndsbyrå som erbjuder fullservicetjänster för företagsrekonstruktioner i Malmö. Vårt team har lång erfarenhet av att hantera alla tänkbara situationer som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vi fokuserar på att arbeta fram realistiska planer och omstrukturera företagets verksamhet för att undvika en konkurs och säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet.

När behövs en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan bli aktuell när ett företag befinner sig i ekonomiskt trångmål och inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden i tid, vilket kan resultera i en hotande konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att hjälpa företaget att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att återuppnå lönsamhet och fortsätta sin verksamhet.

Vilka faktorer kan leda till en företagsrekonstruktion?

När ett företag befinner sig i en situation där de har svårigheter att betala sina skulder och utgifter i tid, kan en företagsrekonstruktion vara en lösning. Målet med en sådan åtgärd är att hjälpa företaget att hantera sina ekonomiska utmaningar och återuppbygga lönsamhet. Genom att genomföra en företagsrekonstruktion kan man ta kontroll över företagets ekonomi och skapa en plan för att ta itu med skulderna och eventuella andra problem. På så sätt kan man undvika en hotande konkurs och se till att företaget kan fortsätta sin verksamhet på lång sikt.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

Företagsrekonstruktion är en omfattande process som kräver noggrann och strukturerad planering. För att öka förståelsen för processen finns det viktiga steg som behöver tas. Här är åtta punkter som beskriver stegen i processen:

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där det inte längre kan betala räkningar och andra avgifter, så kan det ansöka om företagsrekonstruktion hos Malmö tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – Före ansökan om rekonstruktion kommer vi att genomföra en noggrann granskning av ert företag och ta fram lösningar som är anpassade till er nuvarande situation och förutsättningar. På så sätt kan vi hjälpa er att ta välgrundade beslut och skapa en realistisk plan för att lösa era ekonomiska problem.
  3. Val av rekonstruktör – före en ansökan om företagsrekonstruktion kommer vi att utföra en upphandling bland flera kvalificerade rekonstruktörer som har genomgått noggrann granskning och kvalitetssäkring av vår byrå. Därefter kommer vi att föreslå en av dem till Malmö tingsrätt.
  4. Malmö tingsrätt beslutar – Malmö tingsrätt gör en utvärdering av ansökan och beslutar om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören kommer att utarbeta en plan för företagsrekonstruktion och förhandla med era fordringsägare, med målet att hitta en väg framåt för att säkerställa att företaget kan fortsätta driva sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktören har tagit fram en plan, presenteras den för borgenärerna och förhandlingar om en överenskommelse inleds.
  7. Beslut om överenskommelse – när en överenskommelse nåtts mellan borgenärerna och rekonstruktören presenteras den för tingsrätten som fastställer den genom sitt godkännande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen kommer den att utföras enligt den överenskomna planen.

Malmö – staden vid Öresund

Välkommen till Sveriges tredje största stad! Malmö brukar kallas för parkernas stad och det är lätt att förstå varför. Här finns en uppsjö av vackra parker att besöka, för att nämna några exempel så finns här Kungsparken, Beijers park, Scaniaparken, Bulltoftaparken och Pildammsparken. Malmö är en modern och pulserande storstad med ett stort utbud av saker att göra. För dig som gillar mat och dryck finns det massor av spännande restauranger, barer och caféer att upptäcka. Under de varma sommarmånaderna behöver du inte gå långt för att hitta fina stränder att besöka, t ex Ribersborgsstranden, Sibbarpsstranden, Klagshamnsstranden och Scaniabadet i Västra Hamnen. Och om du känner för att utforska världen ytterligare så finns Köpenhamn endast en kort tågresa bort tack vare den förbindande Öresundsbron.

Så fungerar vår unika modell för att rädda företag från konkurs

Vi på Rekonstruktionsbyrån har en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som skiljer oss från andra i branschen. Genom att förhandla med borgenärer, hitta uppgörelser och lösa kapital via finansiering, genomför vi nästan hela processen innan ansökan om rekonstruktion görs hos Tingsrätten. Vårt mål är att hjälpa dig undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs och att stödja dig genom hela processen för att uppnå de bästa resultaten för ditt företag.