Företagsrekonstruktion i Örebro

Bor du i Örebro och behöver anlita en rekonstruktionsbyrå? Vi är en erfaren obeståndsbyrå som specialiserat oss på företagsrekonstruktioner i Örebro. Genom vår fullservicetjänst hjälper vi företag att navigera genom de olika utmaningar som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vi strävar efter att ta fram en hållbar och genomförbar plan för att omstrukturera företaget och säkerställa dess överlevnad. Vårt slutmål är alltid att undvika en konkurs och att hjälpa företaget att komma tillbaka på rätt spår.

När är en företagsrekonstruktion nödvändig?

En företagsrekonstruktion är en process som inleds när ett företag står inför ekonomiska svårigheter och inte kan betala sina skulder och utgifter i tid, vilket kan leda till en potentiell konkurs. En företagsrekonstruktion är till för att hjälpa företaget att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem för att åter bli lönsamt och fortsätta sin verksamhet. Processen innefattar oftast en omstrukturering av företaget genom att omorganisera verksamheten, lösa skulder och komma fram till en överenskommelse med borgenärer för att minska skulderna och förbättra likviditeten.

Steg för steg: Så går en företagsrekonstruktion till

Företagsrekonstruktion är en omfattande process som kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer och involverar många steg. För att förstå processen med att rekonstruera ett företag har vi sammanställt åtta punkter som ger en översikt över hur det hela fungerar.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag befinner sig i en ekonomisk kris och inte längre kan betala sina räkningar och avgifter kan du ansöka om rekonstruktion hos Örebro tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan du ansöker om rekonstruktion, utför vi en noggrann granskning av ert företag och tar hänsyn till dess nuvarande situation och förutsättningar. Utifrån denna analys kommer vi att förbereda lämpliga lösningar som kan bidra till en framgångsrik rekonstruktion av ert företag.
  3. Val av rekonstruktör – före en ansökan om rekonstruktion lämnas in för ert företag, kommer vi att genomföra en upphandling bland flera utvalda och välrenommerade rekonstruktörer. Vi har granskat och kvalitetssäkrat dessa rekonstruktörer och sedan föreslår vi en av dem till Örebro tingsrätt.
  4. Örebro tingsrätt beslutar – Örebro tingsrätt utvärderar ansökan om företagsrekonstruktion och beslutar sedan om den ska godkännas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – en rekonstruktör kommer att utarbeta en rekonstruktionsplan och inleda förhandlingar med företagets borgenärer. Målet är att hitta en plan framåt som kan säkerställa att företaget kan fortsätta bedriva sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktören har tagit fram en plan för rekonstruktionen av företaget presenteras denna för borgenärerna. Därefter inleds förhandlingar för att nå en överenskommelse om hur företagets skulder ska hanteras och hur företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet.
  7. Beslut om överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören har kommit överens om en plan presenteras denna för Örebro tingsrätt. Därefter är det upp till tingsrätten att fastställa överenskommelsen genom sitt godkännande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen kommer den implementeras enligt de överenskomna åtgärderna.

Örebro – en modern stad med historisk charm

Örebro är den sjunde största staden i Sverige och ligger vackert beläget vid Hjälmarens södra strand. Staden har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet då den grundades. En av stadens mest kända landmärken är Örebro slott, som byggdes redan på 1300-talet och är en populär turistattraktion som lockar tusentals besökare varje år. Slottet är beläget på en holme mitt i stadens centrum och är ett måste- besök för alla historieintresserade.

Utöver slottet har Örebro även ett universitet där cirka 17 000 studenter studerar varje år. Universitetet har en bred utbildningsportfölj och erbjuder högkvalitativa utbildningar inom flera olika ämnesområden.

För de som söker spänning och äventyr finns Gustavsvik, Sveriges största äventyrsbad, som är beläget i Örebro. Här kan man uppleva allt från höga vattenrutschbanor till avkopplande vattenfall.

Vår arbetsmetod för att genomföra företagsrekonstruktioner

Vi skiljer oss från andra företagsrekonstruktörer genom vår unika arbetsmodell. Innan vi ansöker om rekonstruktion hos Örebro tingsrätt, genomför vi nästan hela processen. Detta innebär att vi förhandlar med borgenärer, hittar uppgörelser och löser kapital via finansiering. På detta sätt kan vi hjälpa dig att få en framgångsrik rekonstruktion av ditt företag.

Vårt främsta mål är att hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna för att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Vi engagerar oss helhjärtat i att stödja dig genom hela processen och se till att ditt företag når de bästa resultaten.