Företagsrekonstruktion på Gotland

Vi är en byrå som fokuserar och är specialister på företagsrekonstruktioner på Gotland. Vi erbjuder en omfattande tjänst som stödjer ditt företag när ni behöver hjälp genom alla utmaningar som kan uppstå under en rekonstruktion. Vårt huvudmål är att utveckla en realistisk strategi och omstrukturera ert företags verksamhet för att undvika en konkurs.

Vad händer om mitt företag inte kan betala sina skulder?

När ett ditt företag hamnar i ekonomiska svårigheter och har svårt att betala sina skulder och utgifter i tid, kan det bli nödvändigt att genomföra en företagsrekonstruktion för att undvika en kommande konkurs. Syftet med en sådan rekonstruktion är att stödja företaget i att återhämta sig och lösa sina ekonomiska problem, vilket i sin tur leder till att verksamheten kan återfå lönsamheten och fortsätta framåt.

Hur ser processen ut vid en företagsrekonstruktion?

Det kan verka omständigt och krångligt att utföra en företagsrekonstruktion. För att ge dig en helhetsbild och överskådlig blick av företagsrekonstruktionsprocessen, har vi samlat de viktiga momenten i åtta steg.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag befinner sig i en ekonomiskt svår situation och kämpar med att betala räkningar och avgifter, är det dags att inleda rekonstruktionsprocessen genom att lämna in en ansökan till tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan du ens ansöker om rekonstruktion, kommer vårt team att noggrant granska ditt företag och utarbeta skräddarsydda lösningar baserade på din nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan ansökan om rekonstruktion lämnas in, genomför vi en noggrann urvalsprocess bland flera erfarna och väletablerade rekonstruktörer som vi har kvalitetssäkrat. Vi kommer sedan att rekommendera en av dem till Gotlands tingsrätt.
  4. Gotlands tingsrätt beslutar– tingsrätten granskar ansökan och fattar ett beslut om företagsrekonstruktionen ska godkännas eller inte, baserat på deras bedömning av ditt fall.
  5. Rekonstruktören tar vid – när rekonstruktionen är beviljad, kommer rekonstruktören att ta över och utarbeta en omfattande rekonstruktionsplan. Deras uppgift är att förhandla med dina borgenärer och sträva efter att hitta en framåtriktad strategi för att säkerställa att ditt företag kan fortsätta sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen kommer att presenteras för dina borgenärer och förhandlingar kommer att inledas för att nå en överenskommelse som alla parter kan godta.
  7. Godkännande av överenskommelse – när en överenskommelse har nåtts mellan borgenärerna och rekonstruktören, kommer den att presenteras för tingsrätten för formellt godkännande och fastställande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när rekonstruktionsplanen har godkänts av tingsrätten, kommer den att implementeras enligt plan och alla nödvändiga åtgärder vidtas för att återställa företagets stabilitet och framgång.

Almedalsveckan, medeltida byggnader och vacker natur på Gotland

Ibland glömmer man bort att man är i Sverige när man befinner sig på Gotland. Dess vackra natur med kalkstensklippor, kilometerlånga stränder och kustängar är både unika och varierande beroende på var på ön du befinner dig. Här finns många stränder med finkornig, vit och len sand, Tofta och Sudersand är två av de mest populära. Almedalsveckan på Gotland är en av Sveriges största politiska politiska mötesplatser som årligen samlar tusentals politiker, samhällsaktörer och organisationer för samtal och politiska debatter. Gotland även är rik på historia och räknas som kulturarvsplats och finns med på UNESCOs lista över värdefulla platser i världen. Det finns många historiska byggnader här, några uppfördes redan vid 1200-talet. Bland de mest kända att beskåda är Visby ringmur, Lummelunda kyrka, Fornsalen och Domkyrkan i Visby.

Vår unika modell för en lyckad företagsrekonstruktion

Vi har utvecklat en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som skiljer oss från andra aktörer inom branschen. Istället för att enbart ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten, tar vi ett proaktivt tillvägagångssätt genom att förhandla med borgenärer, förhandla fram uppgörelser och säkra kapital via olika finansieringsalternativ.

Denna strategi ger oss möjligheten att hjälpa ditt företag genom rekonstruktionsprocessen på ett ofta framgångsrikt sätt. Vårt huvudfokus är att bistå dig med att identifiera och implementera rätt åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Vi är engagerade i att vara ditt stöd och säkerställa att ditt företag uppnår de bästa möjliga resultaten under hela processens gång.