Företagsrekonstruktion i Skellefteå

Vi är en framstående obeståndsbyrå som är specialiserade på företagsrekonstruktioner i Skellefteå. Genom vår skräddarsydda fullservicetjänst hjälper vi företag att effektivt navigera genom alla de utmaningar som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vårt främsta mål är att utveckla en strategisk och hållbar plan framåt företagets verksamhet i händelse av en rekonstruktion. Det är också viktigt för oss att jobba på ett sätt som gör att ditt företag undviker en potentiell konkurs och samtidigt säkerställa att du kan fortsätta bedriva din verksamhet med framgång.

Vid vilka tillfällen uppstår en företagsrekonstruktion?

När ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter och kämpar med att betala sina skulder och utgifter i tid, kan en företagsrekonstruktion bli nödvändig för att undvika en potentiell konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att bistå företaget i dess återhämtningsprocess och lösa dess ekonomiska problem för att återupprätta lönsamhet och möjliggöra fortsatt verksamhet. Genom att vidta åtgärder och implementera strategier kan företaget få en ny chans att blomstra och övervinna de utmaningar som det står inför.

Steg för steg: Utförande av en företagsrekonstruktion

För att ge dig en överblick över hur processen ser ut vid en företagsrekonstruktion, har vi förenklat det genom att sammanfatta detta i åtta steg här nedanför:

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ett företag hamnar i en ekonomisk situation där det blir omöjligt att betala räkningar och avgifter, är det dags att ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan rekonstruktionsansökan lämnas in, spelar Rekonstruktionsbyrån en viktig roll. Vi utför en noggrann granskning av företaget och tar fram lösningar baserade på den aktuella situationen och förutsättningarna.
  3. Val av rekonstruktör – innan ansökan om företagsrekonstruktion lämnas in, genomförs en upphandling bland flera erfarna och välrenommerade rekonstruktörer som har kvalitetssäkrats. En av dessa föreslås till Skellefteå tingsrätt.
  4. Skellefteå tingsrätt beslutar– tingsrätten utvärderar ansökan och fattar ett beslut om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören utarbetar en rekonstruktionsplan som ligger till grund för att kunna förhandla med företagets borgenärer och hitta en framåtriktad strategi som säkerställer fortsatt verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen presenteras för borgenärerna och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Godkännande av överenskommelse – när både borgenärerna och rekonstruktören kommer överens om en plan, presenteras den för tingsrätten som sedan godkänner överenskommelsen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – efter godkännande från tingsrätten genomförs rekonstruktionsplanen och åtgärder vidtas för att återställa företagets stabilitet och för att hjälpa det på fötter igen.

Skellefteå – en plats för vacker natur och spännande stadsliv

Vid Bottenvikens kust i Västerbottens län hittar vi Skellefteå. En stad med ca 74 000 kommuninvånare som har en spännande mix av bubblande stadsliv och hänförande natur. Tack vare sin geografiska placering är det alltid nära till vatten med vackra skärgårdar och vilda älvar. Skellefteås natursköna skogar sträcker sig över stora delar av kommunen och består av en rik biologisk mångfald. Spana på hjortar, rådjur, älgar, harar och olika fågelarter. För den som föredrar evenemang och uteliv har staden ett flertal teatrar, konserthus och kulturscentrum med utställningar och olika föreställningar. Den som är nyfiken på det norrländska köket och vad det erbjuder hittar en rad olika restauranger; Stadskällaren, Restaurang Stiftsgården Skellefteå och Stigs är några populära ställen väl värda ett besök!

Vår unika metod för företagsrekonstruktion

Vi är experter på företagsrekonstruktion och vi skiljer oss från våra konkurrenterna med vår unika arbetsmodell. Innan vi ens ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten tar vi itu med nästan hela processen. Genom att förhandla med borgenärer, uppnå uppgörelser och lösa kapitalbehov via finansiering, arbetar vi aktivt för att säkerställa en framgångsrik rekonstruktion av ditt företag.

Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa dig att vidta rätt åtgärder för att undvika personligt betalningsansvar i händelse av en eventuell konkurs. Vi är engagerade i att stötta dig genom hela processen för att se till att ditt företag uppnår de mest gynnsamma resultaten. Med vårt dedikerade stöd och erfarna team kan du känna dig trygg i att vi tar hand om dig och ditt företags bästa intressen.