Företagsrekonstruktion i Skövde

Vi är ett specialiserat företag i Skövde som erbjuder omfattande tjänster inom företagsrekonstruktion. Vår expertis ligger i att hantera de utmaningar som kan uppstå under en rekonstruktionsprocess och vårt mål är att skapa en realistisk plan för att omstrukturera ert företags verksamhet. Genom att arbeta tätt tillsammans strävar vi efter att undvika konkurs och möjliggöra en fortsatt framgångsrik verksamhet för er.

Anledningen till att en företagsrekonstruktion uppstår

När ett företag möter ekonomiska svårigheter och kämpar med att betala sina skulder och utgifter i tid, kan en företagsrekonstruktion bli nödvändig för att undvika en konkurs. Målet med en rekonstruktion är att bistå företaget så det får chans att återhämta sig och lösa sina ekonomiska utmaningar.  Detta för att återställa lönsamheten och bibehålla verksamheten på lång sikt.

Hur fungerar processen för en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan vid första anblick verka krånglig och omfattande. För att ge dig en samlad bild har vi gjort en sammanfattning av företagsrekonstruktionens process där vi samlat informationen i åtta steg.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag befinner sig i en ekonomisk knipa där det blir svårt att betala räkningar och avgifter, är det dags att ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll -innan ni ansöker om rekonstruktion, utför vi en noggrann granskning av ert företag och tar fram lösningar som är anpassade till hur er situation ser ut just nu.
  3. Val av rekonstruktör – innan ansökan om företagsrekonstruktion görs för ert företag, genomför vi en upphandling bland flera noggrant utvalda och välrenommerade rekonstruktörer. Dessa har blivit granskade och kvalitetssäkrade av oss, och vi kommer att föreslå en lämplig kandidat till Skaraborgs tingsrätt.
  4. Skövde tingsrätt beslutar– Skaraborgs tingsrätt utför en bedömning av ansökan och fattar beslut om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller ej.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören tar över och utarbetar en detaljerad rekonstruktionsplan. Genom förhandlingar med era borgenärer strävar man efter att hitta en framåtriktad plan för att säkerställa att företaget kan fortsätta sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen presenteras för borgenärerna och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Godkännande av överenskommelse – när borgenärerna och rekonstruktören har kommit överens om en plan, presenteras denna för tingsrätten som slutligen godkänner den.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen, går man vidare med genomförandet enligt planens riktlinjer.

Skövde, staden mellan Sveriges två största sjöar

Skövde är en tätort beläget i Västragötaland , geografiskt placerat mellan Sveriges två största sjöar Vänern och Vättern. Det bor ca 35 000 människor här och staden räknas som Sveriges 32:a största tätort i storleksordningen. Många kopplar samman Skövde med Volvo, här finns en av biltillverkarens största anläggningar som tillverkar motorer och komponenter till deras fordon. Volvos närvaro i Skövde har haft en betydande inverkan på stadens sysselsättning och ekonomi genom att skapa en betydande mängd arbetstillfällen. Staden har också vacker natur inpå knuten som bjuder på många olika friluftsaktiviteter. Vid Billingens fritidsområde finns skogar, vandringsleder och klätterklippor samt en enastående utsikt över Skövde och dess områden runt omkring.

Vårt innovativa sätt att hantera företagsrekonstruktioner

Vår företagsrekonstruktionsmodell skiljer sig från andra i branschen. Istället för att ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten i ett tidigt skede, startar vi arbetet med att förhandla med borgenärer, hitta uppgörelser och lösa kapital genom finansieringslösningar.

Denna strategi ger oss vanligtvis möjlighet att framgångsrikt hjälpa företag genom rekonstruktionsprocessen. Vårt primära mål är att bistå dig i att identifiera de rätta åtgärderna för att undvika personligt betalningsansvar vid en eventuell konkurs. Vi är fullt engagerade i att stödja dig genom hela processen och säkerställa att ditt företag uppnår optimala resultat.