Företagsrekonstruktion i Sundsvall

Vi är ett specialiserat företag inom företagsrekonstruktion i Sundsvall som erbjuder en heltäckande service för att hjälpa företag att hantera utmaningarna som kan uppstå under en rekonstruktionsprocess. Vi tar fram och utvecklar en realistisk plan för att omstrukturera företagets verksamhet, och på så sätt säkerställa att det kan fortsätta sin drift utan att hamna i konkurs. Vi strävar efter att vara en pålitlig partner i hela processen och ge våra klienter den bästa möjliga hjälpen för att uppnå framgångsrika resultat.

När blir en företagsrekonstruktion nödvändig?

När ett företag möter ekonomiska utmaningar och inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden i tid, kan en företagsrekonstruktion bli nödvändig för att undvika en konkurs. Målet med en företagsrekonstruktion är att stödja företagets återhämtning och lösa dess ekonomiska problem för att åter igen uppnå lönsamhet och fortsätta sin verksamhet. Genom strategiska åtgärder och omstruktureringar strävar man efter att skapa en hållbar grund för företagets framtid.

Så fungerar en företagsrekonstruktion i praktiken

För att ge dig en översikt över hur en företagsrekonstruktion går till, har vi sammanställt processen i åtta steg. Dessa steg kommer att hjälpa dig att öka din förståelse för processen och dess viktiga komponenter.

  1. Ansökan om rekonstruktion – när ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där betalningar av räkningar och avgifter inte längre är möjliga, krävs en ansökan om rekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ansökan om rekonstruktion lämnas in, genomför vi en noggrann granskning av ert företag och utvecklar lösningar baserade på aktuella förhållanden och förutsättningar. 
  3. Val av rekonstruktör – innan ansökan om rekonstruktion lämnas in, genomför vi en upphandling bland flera noggrant utvalda och välrenommerade rekonstruktörer som vi har granskat och kvalitetssäkrat. Vi föreslår sedan en av dessa till Sundsvalls tingsrätt.
  4. Tingsrätten beslutar– Sundsvalls tingsrätt utvärderar och tar beslut om ansökan om företagsrekonstruktion ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören tar fram en rekonstruktionsplan och inleder förhandlingar med era borgenärer för att hitta en plan framåt som säkerställer fortsatt verksamhet för företaget.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen presenteras för borgenärerna och förhandlingar inleds för att nå en överenskommelse.
  7. Godkännande av överenskommelse – när borgenärer och rekonstruktör kommer överens om en plan, presenteras överenskommelsen för tingsrätten för godkännande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – efter att rekonstruktionsplanen har godkänts av tingsrätten, genomförs den enligt plan.

Sundsvall – staden med de karaktäristiska trähusen

Vid Östersjökusten i norra Sverige ligger Sundsvall, en stad som grundades 1621 och som är en knutpunkt för regionens handel och industri. Karaktäristiskt för Sundsvalls centrum är träarkitekturen som ger gatorna dess unika charm och atmosfär. Den omkringliggande naturen bjuder på många möjligheter till aktiviteter och upplevelser. Du hittar ett spännande utbud att välja på vare sig du gillar att åka skidor, vandra, fiska eller andra utomhusaktiviteter. Sundsvall är centrum för Mittuniversitetet som är känt för sina utbildningar inom teknik, data- och naturvetenskap samt medie- och kommunikationsstudier.

Skräddarsydda lösningar för företagsrekonstruktion

Vi erbjuder en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion som särskiljer oss från andra aktörer inom branschen. Vi har utvecklat en strategi där vi tar hand om nästan hela processen innan ansökan om rekonstruktion sker hos Tingsrätten. Genom att förhandla med borgenärer, nå uppgörelser och lösa kapital via finansiering kan vi vanligtvis hjälpa till att framgångsrikt rekonstruera ditt företag.

Vårt huvudsakliga fokus är att hjälpa dig att identifiera de rätta åtgärderna för att undvika personligt betalningsansvar i händelse av en potentiell konkurs. Vi är engagerade i att stötta dig genom hela processen och säkerställa att ditt företag uppnår bästa möjliga resultat. Genom vår specialiserade expertis och skräddarsydda lösningar strävar vi efter att ge dig de verktyg du behöver för att övervinna ekonomiska utmaningar och säkra en framgångsrik rekonstruktion av ditt företag.