Företagsrekonstruktion i Uddevalla

Vi är en specialiserad obeståndsbyrå i Uddevalla som fokuserar på företagsrekonstruktioner och erbjuder en fullservicetjänst för att hantera alla de olika situationer som kan uppstå under en företagsrekonstruktion. Vi arbetar hårt för att utveckla en realistisk plan och omstrukturera företagets verksamhet så att det kan fortsätta att driva sin verksamhet utan att gå i konkurs. Vårt team av experter är engagerade i att stödja företaget genom hela processen och säkerställa att de bästa resultaten uppnås.

När görs en företagsrekonstruktion?

När ett företag befinner sig i en ekonomisk kris och har svårt att betala av sina skulder och räkningar inom utsatt tid, kan det leda till en allvarlig hot om konkurs. För att förebygga detta kan man inleda en företagsrekonstruktion. Syftet med en företagsrekonstruktion är att hitta lösningar på företagets ekonomiska problem och hjälpa det att återhämta sig. Målet är att göra företaget lönsamt igen och att säkerställa att det kan fortsätta sin verksamhet. Genom att genomföra en företagsrekonstruktion kan man också undvika att hamna i personligt betalningsansvar.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

Företagsrekonstruktion är en komplex och detaljorienterad process som består av flera steg. För att ge en övergripande förståelse av hur företagsrekonstruktion fungerar, har vi sammanställt åtta punkter som beskriver processen från start till mål.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag står inför ekonomiska svårigheter och inte längre har möjlighet att betala sina skulder och räkningar kan du ansöka om företagsrekonstruktion hos tingsrätten för att försöka rädda verksamheten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll innan ansökan om företagsrekonstruktion genomförs kommer vi att granska er verksamhet och förbereda lösningar som är baserade på er nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan ni ansöker om rekonstruktion för ert företag, kommer vi att genomföra en noggrann upphandlingsprocess bland flera välrenommerade rekonstruktörer.
  4. Uddevalla tingsrätt beslutar – Uddevalla tingsrätt utför en bedömning av ansökan och tar beslut om företagsrekonstruktionen ska godkännas eller inte, beroende på företagets finansiella situation och andra relevanta faktorer.
  5. Rekonstruktören tar vid – efter att en rekonstruktör har utsetts kommer denne att arbeta på en plan för att lösa företagets ekonomiska problem och förhandla med borgenärerna för att hitta en väg framåt för företaget. Målet är att säkerställa att verksamheten kan fortlöpa.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktören har tagit fram en plan för företagsrekonstruktionen, så presenteras denna plan för företagets borgenärer. Därefter inleds förhandlingar för att nå en överenskommelse om hur rekonstruktionen ska genomföras.
  7. Godkännande av överenskommelse – efter att borgenärerna och rekonstruktören har kommit överens om en plan, så presenteras den för tingsrätten för godkännande.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen kommer den att genomföras enligt de åtgärder som har fastställts i planen.

Uddevalla, hjärtat i Bohuslän

Uddevalla är beläget längs Västra Götalands läns södra kust och har en enastående position som erbjuder natursköna områden med vandringsleder, fantastiska utsikter och en vacker skärgård som är idealisk för avkoppling och aktiviteter som bad och kajakpaddling. Det finns många badplatser runt omkring staden för den som älskar bad. Letar du efter en barnvänlig badplats ska du kolla in Skeppsviken, Lindesnäs, eller Hafsten resort på Bokenäset som är perfekta för barnfamiljer. Staden rymmer också flera stora industriföretag, såsom Volvo Group, SCA och AstraZeneca. Bohusläns Museum är också en populär destination, med en omfattande samling av arkeologiska fynd och konstverk från regionen.

Vår unika modell för företagsrekonstruktion

Vi har en unik arbetsmodell för företagsrekonstruktion, som skiljer sig från konkurrenterna i branschen. Vi arbetar igenom nästan hela processen innan vi ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten, genom att förhandla med borgenärer, hitta uppgörelser och lösa kapital genom finansiering. På detta sätt kan vi hjälpa dig att uppnå en lyckad rekonstruktion av ditt företag.

Vårt huvudfokus är att hjälpa dig att hitta rätt lösningar för att undvika personligt betalningsansvar i händelse av en eventuell konkurs. Vi är engagerade i att stödja dig hela vägen genom processen och säkerställa att ditt företag uppnår de bästa möjliga resultaten.