Företagsrekonstruktion i Uppsala

Står din företagsverksamhet i Uppsala inför en företagsrekonstruktion? Då kan vår obeståndsbudsbyrå ge dig den specialisthjälp du behöver för att klara av alla de utmaningar som kan uppstå. Vi på Rekonstruktionsbyrån erbjuder dig en helhetslösning som täcker in alla tänkbara situationer som kan uppstå under företagsrekonstruktionen. Vårt främsta mål är att utarbeta en välgrundad plan och att omstrukturera företagets verksamhet så att verksamheten kan fortsätta att fungera och undvika att hamna i konkurs. Vi har en omfattande kunskap och erfarenhet inom företagsrekonstruktioner, vilket gör oss till en trygg partner för ditt företag under denna process.

Varför görs en företagsrekonstruktion?

När ett företag ställs inför ekonomiska svårigheter och kämpar med att betala sina skulder och utgifter i rätt tid, kan det leda till en företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen syftar till att ge företaget en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och återhämta sig så att det kan återvända till lönsamhet och fortsätta sin verksamhet. Konceptet med företagsrekonstruktion har utformats för att hjälpa företag att undvika konkurs och istället erbjuda ett alternativ för att rädda sin verksamhet.

Hur går en företagsrekonstruktion i Uppsala till?

Vid en rekonstruktion går du igenom olika steg i processen, läs en sammanfattning om hur det går till här nedanför:

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ditt företag hamnar i en ekonomisk situation där det inte längre är möjligt att betala räkningar och utgifter ansöker ni om rekonstruktion hos Uppsala tingsrätt.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan ni ansöker om rekonstruktion, kommer vi att granska ert företag och förbereda lösningar baserade på nuvarande situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – Innan vi ansöker om rekonstruktion för ert företag, kommer vi att utvärdera och jämföra flera kvalificerade rekonstruktörer som vi noggrant har granskat och kvalitetssäkrat. Vi kommer sedan att rekommendera en lämplig rekonstruktör till Uppsala tingsrätt för att säkerställa att processen hanteras professionellt och effektivt.
  4. Uppsala tingsrätt beslutar – det är Uppsala tingsrätt som bedömer ansökan och fattar beslut om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – rekonstruktören kommer att utarbeta en detaljerad rekonstruktionsplan och inleda förhandlingar med era borgenärer för att uppnå en överenskommelse som ska säkerställa företagets fortsatta verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – efter att rekonstruktionsplanen har tagits fram av rekonstruktören, presenteras den för företagets borgenärer. Därefter inleds förhandlingar om överenskommelse. 
  7. Godkännande av överenskommelse – när tingsrätten har godkänt rekonstruktionsplanen kommer den att implementeras enligt planen.
  8. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när en överenskommelse har nåtts mellan borgenärerna och rekonstruktören, kommer den att presenteras för tingsrätten för godkännande och fastställande.

Uppsala – en historisk universitetsstad

Uppsala har en stor mängd imponerande kulturarv som är kännetecknande för staden, här är några exempel; En av de mest kända platserna är Domkyrkan, som har en historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Gamla Uppsala är en annan känd plats som består av forntida byggnader och gravhögar från järnåldern, vilket är en viktig plats för Sveriges historia och kultur. Uppsala slott, som byggdes på 1500-talet, är också en av stadens mest kända sevärdheter. Förutom dess historiska arv, är Uppsala känt för sina akademiska traditioner och universitetet. Uppsala Universitet grundades 1477 och är ett av de äldsta i Norden. Staden har också en vacker omgivning med många gröna parker och Fyrisån som rinner genom staden. Tillsammans ger de Uppsala sin karaktär som en stad som är rik på kultur och historisk miljö.

Vår unika modell av företagsrekonstruktion

Vår arbetsmodell för företagsrekonstruktion är unik och utmärker sig från andra inom branschen.

Vi tar hand om nästan hela processen innan vi ansöker om rekonstruktion hos Tingsrätten genom att förhandla med borgenärer och hitta lösningar på kapitalfrågor med hjälp av finansiering. På så sätt kan vi oftast hjälpa våra klienter att uppnå en framgångsrik rekonstruktion av deras företag och undvika personligt betalningsansvar i händelse av en konkurs. Vår prioritet är att stödja dig genom hela processen och se till att ditt företag uppnår de bästa möjliga resultaten.