Företagsrekonstruktion i Västerås

Behöver ditt företag i Västerås hjälp med en företagsrekonstruktion? I så fall kan vår obeståndsbyrå erbjuda dig den specialisthjälp du behöver för att klara av alla utmaningar som kan uppstå. Hos Rekonstruktionsbyrån får du en helhetslösning som täcker in alla tänkbara situationer under en företagsrekonstruktion. Vårt mål är att skapa en välgrundad plan och omstrukturera företagets verksamhet så att den kan fortsätta fungera och undvika en konkurs. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet inom företagsrekonstruktioner är vi en trygg partner som hittar lösningar för ditt företag under processens gång.

När sker en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion görs när ett företag står inför ekonomiska svårigheter och kämpar med att betala sina skulder och utgifter i rätt tid. Syftet med rekonstruktionen är att ge företaget en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och återhämta sig så att det kan återvända till lönsamhet och fortsätta sin verksamhet. En företagsrekonstruktion har som mål att ge företaget möjlighet att lösa sina ekonomiska problem, återvända till lönsamhet och därmed säkerställa dess fortsatta verksamhet och överlevnad.

Företagsrekonstruktion: Vilka steg ingår i processen?

Företagsrekonstruktion kan vara en komplex process, men vi har sammanställt åtta punkter som ger dig en översikt över vad som händer och som gör det lättare att förstå händelseförloppet.

  1. Ansökan om rekonstruktion – om ert företag hamnar i en ekonomisk situation där det inte längre går att betala räkningar och avgifter, är det möjligt för er att ansöka om rekonstruktion hos tingsrätten.
  2. Rekonstruktionsbyråns roll – innan en rekonstruktionsansökan görs kommer vi på Rekonstruktionsbyrån att granska ert företag och ta fram lösningar baserat på er aktuella situation och förutsättningar.
  3. Val av rekonstruktör – innan en ansökan om rekonstruktion lämnas in så genomför vi en upphandling bland flera välrenommerade rekonstruktörer som har granskats och kvalitetssäkrats av oss. Vi väljer sedan en av dessa rekonstruktörer och föreslår denne till tingsrätten.
  4. Tingsrätten beslutar – tingsrätten bedömer ansökan och beslutar om företagsrekonstruktionen ska beviljas eller inte.
  5. Rekonstruktören tar vid – i nästa steg kommer rekonstruktören skapa en plan för att föra förhandlingar med era borgenärer. Målet är att hitta en hållbar lösning för att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet.
  6. Mötet med borgenärerna – rekonstruktionsplanen presenteras den för borgenärerna och därifrån inleds förhandlingar om en eventuell överenskommelse.
  7. Genomförande av rekonstruktionsplanen – när tingsrätten godkänner rekonstruktionsplanen kommer den att verkställas enligt de åtgärder som vi kommit fram till.
  8. Beslut om överenskommelse – efter att borgenärerna och rekonstruktören har nått en överenskommelse, kommer den att presenteras för tingsrätten som ska godkänna den för att den ska bli giltig.

Västerås – staden där kultur och industri möts

10 mil väster om Stockholm i Västmanlands län ligger Västerås som är Sveriges sjätte största stad. Det är också hem till flera stora teknikföretag, inklusive det multinationella företaget ABB, globala transportföretaget Bombardier och stålföretaget Ovako. Men det är inte bara teknik som Västerås är känt för. Staden har också ett rikt kulturellt och historiskt utbud som lockar besökare från hela landet. Varje sommar välkomnar Västerås Cityfestival tusentals människor i alla åldrar för att njuta av musik och mat. Västerås Domkyrka, som har anor från 1200-talet, är ett populärt turistmål. Dessutom finns Anundshög, en av de största gravhögarna i Norden, som anses vara från Vendeltiden, cirka 550-800 e.Kr. I hjärtat av staden finns Västerås slott med anor från 1500-talet som från början var en kunglig borg, idag är slottet öppet för allmänheten och erbjuder guidade turer för den som vill lära sig mer om slottet och dess historia.

Vår innovativa modell för företagsrekonstruktion

Vi skiljer oss från våra konkurrenter genom att använda en unik företagsrekonstruktionsmodell i Västerås. Genom att förhandla med borgenärer, förbereda uppgörelser och skaffa finansiering genomför vi nästan hela processen innan vi ansöker om rekonstruktion hos tingsrätten. Detta ger oss vanligtvis möjligheten att hjälpa dig till en framgångsrik företagsrekonstruktion.

Vi är dedikerade till att hjälpa dig hitta lämpliga lösningar för att undvika att du personligen blir ansvarig vid en eventuell konkurs. Vår målsättning är att stödja dig genom hela processen och se till att ditt företag uppnår optimala resultat.